REGULAMENTUL CONCURSULUI

"ALEGE-TI APARTAMENTUL SI RELAXEAZA-TE CU STIL!"

BOUTIQUE CITADEL

Perioada de desfășurare a concursului: 04.05.2020 – 13.05.2020.

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.1. Organizatorul concursului este compania SC GLOBAL PORTS’S SERVICES SRL,cu sediul in Bdul. Republicii, Eforie Sud, Constanta, nr. de inreg. la Registrul Comertului J13/1911/2001, cod fiscal RO14271166, in parteneriat cu S.C. CITADEL EFORIE S.R.L, administrator al COMPLEXULUI BOUTIQUE CITADEL*****, cu sediul social in Strada Marii, Nr. 48 , etaj. P, Ap. 1 , Eforie Sud, Judetul Constanta, inregistrata la Registrul Comertului sub nr J13/154/2018, CUI 38729580 in calitate de proprietar al website-lui www.citadeleforie.ro.

1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului regulament denumit în continuare ”Regulamentul” ce este obligatoriu pentru toți participanții.

1.3. Prin participarea la acest concurs se prezumă cunoaşterea regulamentului şi acordul Participantului. Participanţii se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor termenilor, condiţiilor şi prevederilor prezentului Regulament.

1.4. Pe întreaga perioadă a Concursului, CITADEL EFORIE S.R.L administrator al COMPLEXULUI BOUTIQUE CITADEL***** va îndeplini următoarele obligații:

 1. Va pune la dispoziția participanțiilor premiul descris în cadrul Secțiunii de Premii;
 2. Va contacta participantul declarat câștigător în vederea acordării premiului;
 3. Va presta serviciile către câștigător în calitatea acestuia de beneficiar aplicând premiul câștigat în cadrul concursului.

Organizatorul este absolvit de orice răspundere ulterioară legată de premiul acordat câștigătorului.

1.5. Regulamentul oficial al Concursului

1.5.1. Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durata a concursului, în format electronic, prin accesarea paginii https://www.citadeleforie.ro/concurs.

1.5.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/ sau completa oricând Regulamentul, fără a înştiinţa în prealabil participanţii cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări/ completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiţionale care vor fi comunicate către public prin actualizarea regulamentului pe pagina https://www.citadeleforie.ro/concurs.

SECȚIUNEA 2. DURATA ȘI LOCALIZAREA CONCURSULUI.

2.1. Concursul este organizat şi se desfășoară pe teritoriul României în perioada 04.05.2020, ora 18:00:00 – 13.05.2020, ora 17:59:59. denumită în continuare „Perioada Concursului”), ora României, pe pagina de Facebook BOUTIQUE CITADEL la urmatorul link https://www.facebook.com/BoutiqueCitadelEforie.

SECŢIUNEA 3. TEMEIUL LEGAL

3.1. Concursul este organizat în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă şi se va desfăşura conform prezentului Regulament Oficial care este obligatoriu pentru toţi participanţii.

SECTIUNEA 4. DREPTURI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE.

4.1. Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice și persoanelor juridice din Romania indiferent de naționalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru validarea participării. Premiul poate fi utilizat prin prezenta fizica in cadrul COMPLEXULUI BOUTIQUE CITADEL*****.

 4.2. Nu pot participa la acest concurs persoanele sub 18 ani, angajați ai Organizatorului, precum și rudele de gradul 1 ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimțită, și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament.

4.3. Dreptul de participare aparține exclusiv participanților ce respectă condițiile impuse de regulament.

4.4. Se anulează participarea la concurs participanților care furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor de participare.

4.5. În cazul în care un câștigător renunță din diverse motive la premiul câștigat, acest premiu va fi direcționat către următorul participant ce a îndeplinit condițiile de participare printr-o noua extragere.

4.5. Nu este permisă transmiterea premiului, de către câștigătorul concursului către orice terțe persoane alese de acesta.

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

5.1. Participanţii trebuie să:

 1. Aibă un cont în reţeaua de socializare Facebook şi să acceseze pagina de Facebook BOUTIQUE CITADEL la urmatorul link https://www.facebook.com/BoutiqueCitadelEforie) în perioada de desfăşurare a Concursului, 04.05.2020, ora 18:00:00 – 13.05.2020, ora 17:59:59.
 2. Sa aprecieze pagina BOUTIQUE CITADEL.
 3. Sa raspunda corect printr-un comentariu la postarea de Concurs, în perioada campaniei, la intrebarile: Cate apartamente cu destinatii tematice avem in oferta? Care este preferatul tau?
 4. Sa invite la concurs minim 5 prietenii prin tag in comentarii

5.2. Concursul va fi anunțat, pe pagina de Facebook BOUTIQUE CITADEL, printr-o postare publicată în data de 04.05.2020: [CONCURS] Alege-ti apartamentul si relaxeaza-te cu stil! 

CONCURS!!!

Alege-ti apartamentul si relaxeaza-te cu stil!!!

Daca esti fan BOUTIQUE CITADEL noi te rasplatim cu 2 nopti de relaxare intr-un apartament la alegere si cu mic dejun*. Tot tu alegi si cu cine vii, prietenii sau familia (max. 3 adulti)!

Tot ce trebuie sa faci este sa:

- dai Like paginii de Facebook BOUTIQUE CITADEL

- sa inviti la concurs inca 5 prietenii prin tag in comentarii

- sa raspunzi corect printr-un comentariu la urmatoarele intrebari:

 1. Cate apartamente cu destinatii tematice avem in oferta? (poti gasi raspunsul aici www.citadeleforie.ro)
 2. Care este preferatul tau?

Pentru mai multe sanse de castig invita-ti prietenii si familia la concurs.

Daca vrei sa fii primul care primeste cele mai noi informatii despre noi, te poti abona si la newsletter.

* 2 nopti cazare cu mic dejun intr-un apartament la alegere (in limita disponibilitatilor) in perioada 15.05 -15.06.2020. 

5.3. La finalul Concursului vor fi aleși, prin tragere la sorți electronică prin (random.org), un (1) câștigător și trei (3) rezerve dintre participanții care au îndeplinit condițiile de participare, respectiv:

- Au cont în rețeaua de socializare Facebook;

- Sunt fanii pagiinii de Facebook BOUTIQUE CITADEL.

- Au scris comentariu cu raspunsurile corecte la intrebarile din postare.

- Au invitat minim 5 prieteni la concurs prin tag in comentarii

5.4. Tragerea la sorți va avea loc în data de 14.05.2020. ora: 12.00

Câştigătorii vor fi desemnaţi de către organizator prin tragerea la sorţi efectuată prin intermediul platformei random.org; Câştigătorii vor fi anunţaţi prin intermediul postării de anunţare a concursului şi vor trebui să transmită datele lor complete de identificare prin intermediul unui mesaj privat transmis către organizator prin intermediul platformei de socializare Facebook sau pe mail la adresa: office@citateleforie.ro.

Datele complete de identificare includ următoarele informaţii enumerate:

5.5. După desemnarea câştigătorului Concursului, Organizatorul va proceda la validarea câştigurilor, ocazie cu care se va verifica îndeplinirea condiţiilor privind înscrierea Participanţilor în Concurs, precum şi modul de desfăşurare al acestuia. Organizatorul nu poate fi făcut responsabil pentru cazul în care un Participant desemnat câştigător nu poate fi contactat şi va fi invalidat, din cauza faptului că nu a reuşit să comunice datele sale de contact prin intermediul mesajului privat.

5.6. In cazul in care un castigator nu este validat, refuza sa accepte premiul sau nu il accepta in conditiile prezentului regulament vom acorda premiul rezervelor. Daca nici acestea nu il revendica, premiul ramane in proprietatea Organizatorului, care va dispune de acesta dupa cum crede de cuviinta. Predarea premiului se va face in baza unui proces verbal valabil incheiat intre castigator si organizator.

5.6.1. Validarea, respectiv invalidarea, se va face după criteriile menţionate mai sus. După validare, organizatorul îşi rezervă dreptul de a anunţa câştigătorul şi pe pagina

https://www.citadeleforie.ro/concurs.

SECŢIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

6.1. În cadrul prezentului Concurs organizat pe Facebook se acorda 1 premiu.

Valoarea comercială a premiului oferit în cadrul Concursului este 1842,52 RON (include TVA).

6.2. Descrierea premiului acordat în cadrul Concursului:

- 2 nopti cazare cu mic dejun intr-un apartament la alegere (in limita disponibilitatilor) in perioada 15.05 -15.06.2020. 

6.3. Nu se acorda contravaloarea în bani pentru premiul câştigat în cadrul acestui Concurs. De asemenea, premiul acordat nu poate fi înlocuit cu alte bunuri şi/sau servicii, şi nici transmis altor participanţi sau unor terţi, la cererea câştigătorului. Imaginile de pe materialele de promovare a Concursului sunt cu titlu informativ/de prezentare. Participanţilor la Concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare.

6.4. Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie să aibă un cont de Facebook si varsta peste 18 ani.

SECTIUNEA 7: PROTECTIA DATELOR PERSONALE.

7.1. Operatorul, prin împuterniciții săi, prelucrează datele personale ale Participanților la această promoţie în numele Operatorului, în conformitate cu Regulamentul General Pentru Protecția Datelor (GDPR), cu Legea 677/2001 și cu legislația conexă care reglementează prelucrarea datelor personale.

7.2. Identitatea operatorului de date este CITADEL EFORIE S.R.L, administrator al COMPLEXULUI BOUTIQUE CITADEL*****, cu sediul social in Strada Marii, Nr. 48 , etaj. P, Ap. 1 , Eforie Sud, Judetul Constanta, inregistrata la Registrul Comertului sub nr J13/154/2018, CUI 38729580 (denumită în continuare “Operator/Organizator”).

7.3. Scopul prelucrării

Datele personale colectate în cadrul Concursului sunt prelucrate de Operator în următoarele scopuri:

 1. Organizarea Concursului și desemnarea câștigătorilor.
 2. Validarea câștigătorilor și livrarea premiilor

7.4. Temeiul juridic

 1. În scopul organizării Concursului prelucrarea se efectuează în baza consimțământului participanților (GDPR 6.1.a).
 2. În scopul validării câștigătorilor și livrarea premiilor, prelucrarea se face în baza consimțământului participanților (GDPR 6.1.a)

7.5. Datele prelucrate

 1. Pentru tragerea la sorți electronica: Nume Utilizator Facebook
 2. Pentru validarea câștigătorului și trimiterea premiilor: nume, prenume, adresa e-mail și număr de telefon.

7.6. Perioadele de stocare

Datele câștigătorilor vor fi stocate 10 ani conform reglementărilor legale în vigoare

7.7. Modul de prelucrare

Pentru scopul executării Concursului, datele vor fi colectate și stocate în baza de date, extrase la finalul Concursului pentru participarea la tragerea la sorți și desemnarea câștigătorilor. Datele câștigătorilor sunt preluate și procesate de CITADEL EFORIE S.R.L, administrator al COMPLEXULUI BOUTIQUE CITADEL*****, pentru organizarea extragerii și trimiterea premiilor. Datele prelucrate nu vor fi utilizate în niciun alt scop. Persoanele vizate nu vor fi supuse unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor și care ar putea produce un efect juridic sau un impact semnificativ asupra acestora.

7.8. Tuturor participanților le sunt garantate drepturile conform cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

7.9. Pentru orice solicitare legată de datele tale personale, în procesul de exercitare a drepturilor menționate în capitolul anterior, poți contacta Operatorul prin oricare mijloace: office@citateleforie.ro, tel:0744665555.

SECTIUNEA 8– LITIGII

8.1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţi cu privire la orice aspect legat de desfăşurarea Concursului se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate în instanţele judecătoreşti române competente din municipiul Constanta. Eventualele reclamaţii legate de derularea Concursului se pot trimite pe adresa Reprezentantului Organizatorului în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data finalizării concursului. După expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamaţie.

SECTIUNEA 9 -DISPOZITII FINALE

9.1. De asemenea participantii sunt de acord sa primeasca informatii, obiecte promotionale si/sau produse gratuite, prin posta, telefon, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare de la Boutique Citadel.

In cazul in care organizarea campaniei publicitare/ acordarea premiului / prestarea serviciilor către câștigător este impiedicata de evenimente de forta majora, Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide, dupa caz, incheierea, prelungirea sau amanarea campaniei publicitare.